Britse wetenschappers waarschuwen voor gevaren schaliegas

Door het gebrek aan publiek beschikbare gegevens over de Britse olie- en gaswinning, bestaan er “belangrijke onzekerheden” over de veiligheid van de schaliegaswinning in het land. Tot die conclusie komt een team van Britse deskundigen.

Groot-Brittannië zet stevig in op de ontginning van schaliegas, dat opgeslagen zit in gesteente. Om het gas eruit te krijgen moet het gesteente ondergronds eerst gescheurd worden, het zogenaamde “frakken”. Daarbij worden water, zand en chemicaliën onder hoge druk in de bodem gepompt.

Lees het volledige bericht op de site van Trouw.

Kamp vastberaden om proefboringen schaliegas mogelijk te maken

Aan de kant van Minister Kamp is het ogenschijnlijk rustig. Niets is minder waar; o.a. via de Structuurvisie Ondergrond is hij vastberaden om proefboringen mogelijk te maken. We volgen dit op de voet.

Vandaag stond een plenair debat over schaliegas in de Tweede Kamer gepland was en wij waren van plan om met een aantal Boxtelaren de publieke tribune weer te vullen. Maar op miraculeuze wijze is schaliegas weer van de agenda afgehaald.

De berichten over schaliegas volgen elkaar snel op.

Bron: Earth Matters

Lees hier het volledige bericht

Manifest Noordoostpolder tegen schaliegas

De gemeenten Noordoostpolder en Boxtel presenteren woensdag een landelijk manifest tegen schaliegas. Ze roepen alle Nederlandse gemeenten en provincies die zichzelf schaliegasvrij hebben verklaard op om het manifest te tekenen.

Tot nu toe hebben 130 Nederlandse gemeenten en 8 provincies aangegeven dat ze geen proefboringen naar schaliegas op hun grondgebied willen. De initiatiefnemers van het manifest willen dat de gemeenten en provincies samen optrekken om de boringen tegen te houden.

Bron: Omroep Flevoland

Lees hier het volledige bericht

Boxtel zint op landelijk, online manifest tegen schaliegas

De gemeente Boxtel treft samen met de netwerkorganisatie Klimaatverbond voorbereidingen voor een landelijk, online manifest tegen schaliegas.

Alle 130 schaliegasvrije gemeenten en alle acht schaliegasvrije provincies zouden hem straks moeten ondertekenen: het online manifest tegen schaliegas.

Bron: BN DeStem

Lees hier het volledige bericht

Weer ophef over onderzoek schaliegas

Milieudefensie vindt het ‘onvoorstelbaar’ en ‘onaanvaardbaar’ dat minister Henk Kamp (Economische Zaken) ingenieursbureau Arcadis heeft uitgekozen voor een studie naar geschikte locaties om naar schaliegas te boren. Arcadis heeft belangen bij schaliegaswinning, zegt Milieudefensie. ‘Arcadis heeft dikke vingers in de pap bij de industrie. Belangen van omwonenden en het milieu zullen aan de kant worden geschoven’, verwacht campagneleider Geert Ritsema.

De minister maakte zijn beslissing vandaag officieel bekend in een brief aan de Tweede Kamer nadat zijn keus eerder al was uitgelekt.

Bron: De Volkskrant

Lees hier het volledige bericht

EU stelt ‘minimale’ richtlijnen schaliegas op

De Europese Commissie komt met een serie ‘minimale’ richtlijnen voor het boren naar schaliegas.
Dat staat in een conceptdocument dat is ingezien door Bloomberg.
De Europese Commissie zal de lidstaten erop wijzen dat het boren naar schaliegas veilig moet gebeuren en dat het niet in strijd mag zijn met bestaande milieuwet- en regelgeving.

Bron: Nu.nl

Lees hier het volledige bericht.

“Cameron perst Britse gemeenten af over schaliegas”

Britse gemeenten die boringen naar schaliegas toelaten op hun grondgebied, krijgen een pak belastingvoordelen. Dat heeft de Britse premier David Cameron aangekondigd. Greenpeace heeft het over afpersing.

“De sleutel van ons economisch plan op lange termijn, om de toekomst van Groot-Brittannië te verzekeren, is om de zakenwereld te steunen met betere infrastructuur. Daarom zetten we alles in op schaliegas. Dat betekent meer banen en meer kansen voor de mensen, en economische zekerheid voor ons land”, zegt Cameron.

Bron: DeRedactie.be

Lees hier het volledige bericht

Kamp houdt concept schaliegasrapport geheim

Nu.nl-LogoMinister Henk Kamp (Economische Zaken) houdt het veelbesproken concept van het onderzoek naar de risico’s van schaliegas geheim. Ook correspondentie tussen het ministerie en de onderzoekers blijft geheim.

Ook correspondentie tussen het ministerie en de onderzoekers blijft geheim.

Lees het volledige bericht op Nu.nl

Deze gemeenten en provincies zijn schaliegasvrij

Maar liefst 99 gemeenten hebben zich inmiddels schaliegasvrij verklaard. Zij zullen geen vergunning verstrekken voor het (proef) boren naar schaliegas op hun gemeentegrond. Ook de provincies Gelderland, Flevoland, Limburg, Friesland, Overijssel, Noord-Brabant en Noord-Holland zijn tegen boringen van schaliegas.

Proefboringen

De proefboringen naar schaliegas in Nederland zijn voorlopig op de lange baan geschoven. Volgens minister Kamp van Economische Zaken is er meer locatieonderzoek nodig om de werkelijke voorraden gas vast te kunnen stellen. Ook privaat-publiek onderzoeksinstituut TNO verklaart dat het werkelijk winnen van schaliegas ‘5 tot 10 jaar’ op zich laat wachten.

Lees meer op de site van Energieoverheid.nl

Schaliegasvrij30102013-e1383297869583

EU waarschuwt voor risico’s verbonden aan schaliegas

De Europese Unie waarschuwt voor de risico’s van het boren naar schaliegas, een gas dat diep in gesteente zit. Bij het boren worden scheikundige stoffen in de grond gepompt die gas en olie uit de stenen drijft. Maar dat is niet zonder gevaren.
Zo kan het grondwater vervuild raken, maar er kan ook methaangas vrijkomen. Dat is een schadelijk broeikasgas, zegt Jos Delbeke, klimaatexpert bij de EU.

“Methaangas is veel schadelijker voor het broeikaseffect dan CO2. Er bestaan technologieën die die problemen kunnen opvangen. Europa moet daar op toezien”, legt Delbeke uit.

Voor hem is het ook duidelijk dat er meer nadelen zijn aan de ontginning van schaliegas voor Europa dan voor de VS, omdat Europa dichtbevolkt is.

Bron: De Redactie.be