EU stelt ‘minimale’ richtlijnen schaliegas op

De Europese Commissie komt met een serie ‘minimale’ richtlijnen voor het boren naar schaliegas.
Dat staat in een conceptdocument dat is ingezien door Bloomberg.
De Europese Commissie zal de lidstaten erop wijzen dat het boren naar schaliegas veilig moet gebeuren en dat het niet in strijd mag zijn met bestaande milieuwet- en regelgeving.

Bron: Nu.nl

Lees hier het volledige bericht.

Schaliegas: ‘fracken’ alleen na milieueffectenstudie

europaHet Europees Parlement wil dat exploratie en winning van niet-conventionele koolwaterstoffen door middel van ‘fracken’ (zie uitleg) voortaan wordt voorafgegaan door een verplichte milieueffectenrapportage. Dat bleek woensdag tijdens de stemming over aanpassingen van de huidige milieueffectenrichtlijn.

 

Wat is ‘fracken’?

Niet-conventioneel gas (zoals steenkoolgas of schaliegas) is gas dat zich bevindt in de poriën van harde bodemlagen. Dit gas is daardoor moeilijker te winnen dan gas in een gasbel. Om het gas te winnen, is het vaak nodig om de bodemlaag te fracken. Fracken, een afkorting van de term “hydraulic fracturing”, is het onder grote druk injecteren van een mengsel van water, chemicaliën en zand, vanuit horizontale boorgangen in de bodemlaag.

Fracken alleen na milieueffectenstudie

De milieueffectenrichtlijn is van toepassing op publieke en private bouwprojecten. De richtlijn schrijft bepaalde criteria voor waaraan moet worden voldaan bij het indienen van projectvoorstellen voor goedkeuring door nationale autoriteiten. De richtlijn beslaat een breed scala aan projecten, waar onder bijvoorbeeld bruggen of varkensboerderijen.

Ook gaswinningsprojecten van minimaal 500.000 m3 per dag vallen onder de richtlijn. Echter, schaliegasprojecten blijven vaak onder die grens als gevolg van het frackingsproces, waardoor een milieuonderzoek ook niet verplicht is. EP-leden willen nu dat zo’n onderzoek wel verplicht wordt – ongeacht de hoeveelheid – voor alle exploratie- en winning van schaliegas, schalie-olie en steenkoolgas die gepaard gaat met fracken.

Andrea Zanoni (ALDE, IT), die de richtlijn door het Parlement loodst, kreeg een mandaat om een akkoord in eerste lezing te bereiken met de Raad. Dit mandaat werd verstrekt met 332 stemmen voor, 311 tegen en 14 onthoudingen.

Voorkom belangenconflicten

Het voorstel omvat ook maatregelen die moeten voorkomen dat belangenconflicten optreden. Het EP wil garanties dat experts die onderzoek doen competent, objectief en onafhankelijk zijn. Tenslotte wil het EP ook verankeren dat het publiek goed geïnformeerd en geraadpleegd wordt als er in de buurt sprake is van grootschalige projecten.

Bron: Europees Parlement

Maak van Vlaanderen een schaliegasvrije regio

demorgen“Waarom is schaliegas verdwenen van de officiële Belgisch-Nederlandse agenda?”, vraagt Kathleen Van Brempt, Europees parlementslid voor sp.a, zich af.

Op 8 oktober zouden de Vlaamse en de Nederlandse regering rond de tafel zitten om te bekijken of er veilig naar schaliegas kan worden geboord. Dat zeiden de regeringsleiders in juli in alle media, naar aanleiding van een bezoek aan Exxonmobile in de VS. Ondertussen is schaliegas op mysterieuze wijze van de agenda verdwenen. Waarom is een uiterst belangrijk onderwerp, dat in juli nog met toeters en bellen in de pers werd aangekondigd, nu plotseling van de agenda verdwenen?

Lees het volledige bericht op de site van De Morgen.