Frankrijk handhaaft frack-verbod

nos_logoDe grondwettelijke raad in Frankrijk handhaaft het verbod op ‘fracken’. Dat is het winnen van schaliegas door een mix van zand, water en chemicaliën onder hoge druk in de bodem te spuiten.

De hoogste bestuursrechter beoordeelt of wetten in overeenstemming zijn met de grondwet. Het Franse parlement stemde in 2011 voor een verbod, omdat het bezorgd was over de schadelijke gevolgen voor het milieu. Het Amerikaanse bedrijf Schuepbach Energy stapte naar de rechter toen vergunningen voor proefboringen werden ingetrokken.

Lees het volledige bericht op de site van de NOS

Schaliegas: ‘fracken’ alleen na milieueffectenstudie

europaHet Europees Parlement wil dat exploratie en winning van niet-conventionele koolwaterstoffen door middel van ‘fracken’ (zie uitleg) voortaan wordt voorafgegaan door een verplichte milieueffectenrapportage. Dat bleek woensdag tijdens de stemming over aanpassingen van de huidige milieueffectenrichtlijn.

 

Wat is ‘fracken’?

Niet-conventioneel gas (zoals steenkoolgas of schaliegas) is gas dat zich bevindt in de poriën van harde bodemlagen. Dit gas is daardoor moeilijker te winnen dan gas in een gasbel. Om het gas te winnen, is het vaak nodig om de bodemlaag te fracken. Fracken, een afkorting van de term “hydraulic fracturing”, is het onder grote druk injecteren van een mengsel van water, chemicaliën en zand, vanuit horizontale boorgangen in de bodemlaag.

Fracken alleen na milieueffectenstudie

De milieueffectenrichtlijn is van toepassing op publieke en private bouwprojecten. De richtlijn schrijft bepaalde criteria voor waaraan moet worden voldaan bij het indienen van projectvoorstellen voor goedkeuring door nationale autoriteiten. De richtlijn beslaat een breed scala aan projecten, waar onder bijvoorbeeld bruggen of varkensboerderijen.

Ook gaswinningsprojecten van minimaal 500.000 m3 per dag vallen onder de richtlijn. Echter, schaliegasprojecten blijven vaak onder die grens als gevolg van het frackingsproces, waardoor een milieuonderzoek ook niet verplicht is. EP-leden willen nu dat zo’n onderzoek wel verplicht wordt – ongeacht de hoeveelheid – voor alle exploratie- en winning van schaliegas, schalie-olie en steenkoolgas die gepaard gaat met fracken.

Andrea Zanoni (ALDE, IT), die de richtlijn door het Parlement loodst, kreeg een mandaat om een akkoord in eerste lezing te bereiken met de Raad. Dit mandaat werd verstrekt met 332 stemmen voor, 311 tegen en 14 onthoudingen.

Voorkom belangenconflicten

Het voorstel omvat ook maatregelen die moeten voorkomen dat belangenconflicten optreden. Het EP wil garanties dat experts die onderzoek doen competent, objectief en onafhankelijk zijn. Tenslotte wil het EP ook verankeren dat het publiek goed geïnformeerd en geraadpleegd wordt als er in de buurt sprake is van grootschalige projecten.

Bron: Europees Parlement

Schaliegas-ramp na watersnood in Colorado?

Schaliegas boren, of fracken, gaat gepaard met ernstige risico’s voor het milieu waarschuwen tegenstanders. De industrie wuift die bezwaren weg als overdreven bezorgdheid. Maar uit de Amerikaanse staat Colorado, waar zich een watersnood voordeed die eens in de 1000 jaar voorkomt, komen verontrustende beelden.

De staat is bezaaid met boorgaten waar schaliegas gewonnen wordt met behulp van agressieve chemicaliën. Wat voor stoffen dat precies zijn, blijft voor de overheid onbekend want ze vallen volgens de Amerikaanse wetgeving onder ‘fabrieksgeheim’. Dat geheim wordt een probleem nu duizenden boorgaten zijn ondergelopen en tanks omgevallen.

Lees het volledige bericht op Joop.nl.