Persbericht Schaliegasvrij Oisterwijk

Vanochtend is er een persbericht verzonden naar lokale media en de politieke partijen in Oisterwijk. Aan de laatste is tevens gevraagd wat het standpunt van de partij is wat betreft schaliegas.

Het persbericht niet ontvangen, maar wil je het toch gebruiken? Dat mag natuurlijk, hieronder lees je het persbericht:

Gisteren, op 5 september, is de site www.schaliegasvrij-oisterwijk.nl van start gegaan. Een initiatief van Aukje Leermakers, een bezorgde inwoonster van Oisterwijk.

Bezorgd, omdat het boren naar schaliegas erg veel nadelen oplevert en pas na 15 tot 18 jaar zichzelf terug verdient. De nadelen zijn onder andere kans op sterke vervuiling van ons drinkwater, een zeer groot verbruik van water dat nodig is voor het boren, het gebruik van chemicalien bij het ‘fracken’ en een grote inbreuk op de natuur en het landschap.

Ondanks al deze nadelen wordt er in Den Haag toch nagedacht over het (proef)boren naar schaliegas. Terwijl er een hoop andere (duurzame) mogelijkheden zijn om energie te winnen. Denk maar aan wind- of zonne-energie.

Oisterwijk bevindt zich in een gebied met schaliegas. Afgelopen week was in het Brabants Dagblad ook al te lezen dat er in Brabant al 38 locaties zijn aangewezen om te boren naar schaliegas. Onder deze 38 locaties bevinden zich ook gebieden in Oisterwijk. Maar zijn de inwoners van Oisterwijk zich daar wel bewust van?

Daarom is de site www.schaliegasvrij-oisterwijk.nl opgestart. Om de inwoners van Oisterwijk te laten zien dat de schaliegas-discussie ook over ons gaat. En om de lokale en landelijke politiek te laten zien dat we Oisterwijk schaliegasvrij willen houden.

Wil je meewerken aan dit initiatief? Stuur dan een mail naar contact@schaliegasvrij-oisterwijk.nl.