Britse wetenschappers waarschuwen voor gevaren schaliegas

Door het gebrek aan publiek beschikbare gegevens over de Britse olie- en gaswinning, bestaan er “belangrijke onzekerheden” over de veiligheid van de schaliegaswinning in het land. Tot die conclusie komt een team van Britse deskundigen.

Groot-Brittannië zet stevig in op de ontginning van schaliegas, dat opgeslagen zit in gesteente. Om het gas eruit te krijgen moet het gesteente ondergronds eerst gescheurd worden, het zogenaamde “frakken”. Daarbij worden water, zand en chemicaliën onder hoge druk in de bodem gepompt.

Lees het volledige bericht op de site van Trouw.

Kamp vastberaden om proefboringen schaliegas mogelijk te maken

Aan de kant van Minister Kamp is het ogenschijnlijk rustig. Niets is minder waar; o.a. via de Structuurvisie Ondergrond is hij vastberaden om proefboringen mogelijk te maken. We volgen dit op de voet.

Vandaag stond een plenair debat over schaliegas in de Tweede Kamer gepland was en wij waren van plan om met een aantal Boxtelaren de publieke tribune weer te vullen. Maar op miraculeuze wijze is schaliegas weer van de agenda afgehaald.

De berichten over schaliegas volgen elkaar snel op.

Bron: Earth Matters

Lees hier het volledige bericht

Weer ophef over onderzoek schaliegas

Milieudefensie vindt het ‘onvoorstelbaar’ en ‘onaanvaardbaar’ dat minister Henk Kamp (Economische Zaken) ingenieursbureau Arcadis heeft uitgekozen voor een studie naar geschikte locaties om naar schaliegas te boren. Arcadis heeft belangen bij schaliegaswinning, zegt Milieudefensie. ‘Arcadis heeft dikke vingers in de pap bij de industrie. Belangen van omwonenden en het milieu zullen aan de kant worden geschoven’, verwacht campagneleider Geert Ritsema.

De minister maakte zijn beslissing vandaag officieel bekend in een brief aan de Tweede Kamer nadat zijn keus eerder al was uitgelekt.

Bron: De Volkskrant

Lees hier het volledige bericht

EU stelt ‘minimale’ richtlijnen schaliegas op

De Europese Commissie komt met een serie ‘minimale’ richtlijnen voor het boren naar schaliegas.
Dat staat in een conceptdocument dat is ingezien door Bloomberg.
De Europese Commissie zal de lidstaten erop wijzen dat het boren naar schaliegas veilig moet gebeuren en dat het niet in strijd mag zijn met bestaande milieuwet- en regelgeving.

Bron: Nu.nl

Lees hier het volledige bericht.

Kamp houdt concept schaliegasrapport geheim

Nu.nl-LogoMinister Henk Kamp (Economische Zaken) houdt het veelbesproken concept van het onderzoek naar de risico’s van schaliegas geheim. Ook correspondentie tussen het ministerie en de onderzoekers blijft geheim.

Ook correspondentie tussen het ministerie en de onderzoekers blijft geheim.

Lees het volledige bericht op Nu.nl

Deze gemeenten en provincies zijn schaliegasvrij

Maar liefst 99 gemeenten hebben zich inmiddels schaliegasvrij verklaard. Zij zullen geen vergunning verstrekken voor het (proef) boren naar schaliegas op hun gemeentegrond. Ook de provincies Gelderland, Flevoland, Limburg, Friesland, Overijssel, Noord-Brabant en Noord-Holland zijn tegen boringen van schaliegas.

Proefboringen

De proefboringen naar schaliegas in Nederland zijn voorlopig op de lange baan geschoven. Volgens minister Kamp van Economische Zaken is er meer locatieonderzoek nodig om de werkelijke voorraden gas vast te kunnen stellen. Ook privaat-publiek onderzoeksinstituut TNO verklaart dat het werkelijk winnen van schaliegas ‘5 tot 10 jaar’ op zich laat wachten.

Lees meer op de site van Energieoverheid.nl

Schaliegasvrij30102013-e1383297869583

Frankrijk handhaaft frack-verbod

nos_logoDe grondwettelijke raad in Frankrijk handhaaft het verbod op ‘fracken’. Dat is het winnen van schaliegas door een mix van zand, water en chemicaliën onder hoge druk in de bodem te spuiten.

De hoogste bestuursrechter beoordeelt of wetten in overeenstemming zijn met de grondwet. Het Franse parlement stemde in 2011 voor een verbod, omdat het bezorgd was over de schadelijke gevolgen voor het milieu. Het Amerikaanse bedrijf Schuepbach Energy stapte naar de rechter toen vergunningen voor proefboringen werden ingetrokken.

Lees het volledige bericht op de site van de NOS

Schaliegas: ‘fracken’ alleen na milieueffectenstudie

europaHet Europees Parlement wil dat exploratie en winning van niet-conventionele koolwaterstoffen door middel van ‘fracken’ (zie uitleg) voortaan wordt voorafgegaan door een verplichte milieueffectenrapportage. Dat bleek woensdag tijdens de stemming over aanpassingen van de huidige milieueffectenrichtlijn.

 

Wat is ‘fracken’?

Niet-conventioneel gas (zoals steenkoolgas of schaliegas) is gas dat zich bevindt in de poriën van harde bodemlagen. Dit gas is daardoor moeilijker te winnen dan gas in een gasbel. Om het gas te winnen, is het vaak nodig om de bodemlaag te fracken. Fracken, een afkorting van de term “hydraulic fracturing”, is het onder grote druk injecteren van een mengsel van water, chemicaliën en zand, vanuit horizontale boorgangen in de bodemlaag.

Fracken alleen na milieueffectenstudie

De milieueffectenrichtlijn is van toepassing op publieke en private bouwprojecten. De richtlijn schrijft bepaalde criteria voor waaraan moet worden voldaan bij het indienen van projectvoorstellen voor goedkeuring door nationale autoriteiten. De richtlijn beslaat een breed scala aan projecten, waar onder bijvoorbeeld bruggen of varkensboerderijen.

Ook gaswinningsprojecten van minimaal 500.000 m3 per dag vallen onder de richtlijn. Echter, schaliegasprojecten blijven vaak onder die grens als gevolg van het frackingsproces, waardoor een milieuonderzoek ook niet verplicht is. EP-leden willen nu dat zo’n onderzoek wel verplicht wordt – ongeacht de hoeveelheid – voor alle exploratie- en winning van schaliegas, schalie-olie en steenkoolgas die gepaard gaat met fracken.

Andrea Zanoni (ALDE, IT), die de richtlijn door het Parlement loodst, kreeg een mandaat om een akkoord in eerste lezing te bereiken met de Raad. Dit mandaat werd verstrekt met 332 stemmen voor, 311 tegen en 14 onthoudingen.

Voorkom belangenconflicten

Het voorstel omvat ook maatregelen die moeten voorkomen dat belangenconflicten optreden. Het EP wil garanties dat experts die onderzoek doen competent, objectief en onafhankelijk zijn. Tenslotte wil het EP ook verankeren dat het publiek goed geïnformeerd en geraadpleegd wordt als er in de buurt sprake is van grootschalige projecten.

Bron: Europees Parlement

Vertrekkend Shell-topman heeft spijt van schaliegas

nieuwsnlTopman Peter Voser heeft veel spijt van de investeringen van Shell in de grootschalige zoektocht naar schaliegas in de Verenigde Staten. Dat heeft de Zwitser, die over drie maanden terugtreedt, gezegd tegen de Financial Times. Ook de tegenslagen bij het zoeken naar olie voor de kust van Alaska vindt hij een grote teleurstelling.

Het bedrijf investeerde ten minste 24 miljard dollar (17,7 miljard euro) in de zoektocht naar naar nieuwe, onconventionele bronnen van olie en gas in Noord-Amerika. Maar het bedrijf heeft dat geld nog niet terugverdiend. “Het liep niet helemaal zoals gepland”, zegt Voser daarover.

Lees het volledige bericht op de site van Nieuws.nl

Maak van Vlaanderen een schaliegasvrije regio

demorgen“Waarom is schaliegas verdwenen van de officiële Belgisch-Nederlandse agenda?”, vraagt Kathleen Van Brempt, Europees parlementslid voor sp.a, zich af.

Op 8 oktober zouden de Vlaamse en de Nederlandse regering rond de tafel zitten om te bekijken of er veilig naar schaliegas kan worden geboord. Dat zeiden de regeringsleiders in juli in alle media, naar aanleiding van een bezoek aan Exxonmobile in de VS. Ondertussen is schaliegas op mysterieuze wijze van de agenda verdwenen. Waarom is een uiterst belangrijk onderwerp, dat in juli nog met toeters en bellen in de pers werd aangekondigd, nu plotseling van de agenda verdwenen?

Lees het volledige bericht op de site van De Morgen.